بلاگ

تعداد نفرات و مدت زمان بازی در اتاق فرار

حداکثر تعداد شرکت کننده برای هر بازی اتاق فرار چند نفر است؟ می تونیم بچه کوچیک هم با خودمان بیاریم؟ هر بازی چند ساعت طول میکشه؟ این سوالات از جمله متداول ترین سوالاتی هستند که کاربران قبل از بازی از م ..