لیست اتاق ها

بازگشت

3 الی 8 70 80

جزئیات بیشتر

بازگشت

زمانهایی هست که آدم ها فکر میکنند با موفقیت از یک مهلکه نجات پیدا کردند با خیالی واهی به سمت نور مید

رزرو آنلاین
جیغ

4 الی 6 75 80

جزئیات بیشتر

جیغ

هر شب تمامی کابوس ها به حقیقت بدل میشود و عرق سردی از خود به جا میگذارند ،حضور اهریمن در هر تاریکی ح

رزرو آنلاین
Red Room

3 الی 8 60 الی 75 80

جزئیات بیشتر

Red Room

90 درصد حجم اینترنت را دارک وب تشکیل داده و اینترنت در دسترس ما 10 درصد را تشکیل داده است. در دار

رزرو آنلاین