Red Room

گالری

ویدیو

شعبه

توضیحات

90 درصد حجم اینترنت را دارک وب و اینترنت در دسترس ما 10 درصد را تشکیل داده است.

در دارک وب انواع خلاف ها قابل انجام است حتی استخدام قاتل ...

رزرو آنلاین

خرداد 1400
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
درصد سختی

80

زمان بازی

60 الی 75

تعداد نفرات

4 الی 8

تعرفه بازی

۶۰۰،۰۰۰ هزار ریال به ازای هر نفر