بازگشت

گالری

شعبه

توضیحات

زمانهایی هست که آدم ها فکر میکنند با موفقیت از یک مهلکه نجات پیدا کردند با خیالی واهی به سمت نور میدوند اما جایی که فکرش را نمیکنیم، هنگامی که انتظارش را نداریم. لحظه ها تکرار میشود!

تاریک تر از پیش...

و جهنم باز میگردد...

رزرو آنلاین

مرداد 1399
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
درصد سختی

80

زمان بازی

70

تعداد نفرات

3 الی 8

تعرفه بازی

۶۵۰،۰۰۰ هزار ریال به ازای هر نفر